Stamboom van Curragh's H-nest

Brandklipparens Åskar
SE12654/2014 ST
Zweeds kamp.
HD-B, ogen: geen afwijkingen
Tridents Astor
SE15767/2012 ST
1 res.CAC
HD-A, ogen: geen afwijkingen
Höckgårdens Felix
S70276/2007 LS
2 CAC's
HD-B, ED-0, ogen: geen afwijkingen
Vastgota Canadian Maple Leaf
S68521/2006 (CKCRY060824)CAn. ch, Zw. ch.
HD-B, ogen: geen afwijkingen
Ölenskljold's Sol
S41441/2008 (N12561/08) LS
HD-B, ogen: geen afwijkingen
Eckebiw's Billy
2 CAC's
N24408/00
Tridents Xenia
S52414/2000
SW.ch No.ch.
HD-ua
Curragh's Fado Gado
NHSB 2.808.895 LS
Jeugdwinster 2011
HD-A
Ogen: PPM (iris-iris)
Tasstrampets Allerte Arvid
S36357/2005 ST
1CAC
HD ua
Ogen: geen afwijkingen
Danga's Broder Tuck-L
S26937/99 LS
Nord. ch
HD ua  
Lejondalens Dixie
S44209/2000 ST
HD ua ogen: geen afwijkingen
Curragh's Esir Folkvang
NHSB 2.654.231 LS
NL youth ch., NL ch.
HD-B
Ogen: geen afwijkingen
Konnunkodon Dorian Gray
NHSB 2.558.30 ST
3 CAC's
HD-B, ogen: geen afwijkingen
Curragh's Dazzling Star Procyon
NHSB 2466536 ST
Multi ch.
HD-A, ogen: geen afwijkingen
G&G -1 diploma